CORDOVA Bookstore Online

Email: info@cordova-bookstore.com 

Telp.: 021-8004760; 0813-15942235; 081932846643   

Whats App: 0813-15942235; 081932846643

 

 

PENULIS:

 

Imam Muhammad bin Jarir ath-Thabari (838 - 923 M) adalah ahli tafsir besar kelahiran Amol, Tabaristan (Persia), sebelah selatan danau Laut Kaspia.

 

Selain karya tafsirnya Jami al-bayan fi ta'wil Al-Qur'an atau yang lebih terkenal dengan Tafsir Ath-Thabari, pria yang memiliki nama kun-yah Ibnu Jarir dan Abu Ja'far ini juga menelorkan karya besar di bidang tarikh, yaitu Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, yang lebih dikenal dengan Tarikh Ath-Thabari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kembali ke Depan

Cara Pembelian

 

SHAHIH  TARIKH  AT-THABARI

 

Oleh: Imam Ibnu Jarir ATH-THABARI

 

Muhaqqiq (Peneliti): Muhammad bin Thahir Al Barzanji

 

     

  

  Penerbit: Pustaka Azzam

  Kertas: HVS;  Hard Cover
 

  Lengkap, 4 buku  (edisi bahasa Arab 5 jilid)

 

  Harga resmi per set: Rp 760.000,-

  Harga di CORDOVA per set: Rp  608.000,- (hemat 20%)

 

 

 

 Harga resmi per jilid:

   Jilid 1: Rp 195.000,-  (xii + 804 hal.)
   Jilid 2: Rp 163.000,-  (xii + 644 hal.)
   Jilid 3: Rp 199.000,-  (xii + 764 hal.)
   Jilid 4: Rp 203.000,-  (xx + 820 hal.)

 

 Harga di CORDOVA per jilid (hemat 20%):

   Jilid 1: Rp 156.000,-
   Jilid 2: Rp 130.400,-
   Jilid 3: Rp 159.200,-
   Jilid 4: Rp 162.400,-

 

*****

 

SINOPSIS:

 

"Orang yang bijak adalah orang yang tidak melupakan sejarahnya". Itulah untaian kata bijak yang sering kita dengar manakala hendak membahas sejarah yang berisi kumpulan peristiwa kejayaan dan kehancuran suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Tidak terkecuali Islam, sebagai sebuah ajaran dan ideologi yang memiliki sejarah unik, yang menjadi potret manifestasi dari ajaran dan ideologi tersebut.

Salah satu buku yang menjadi ensiklopedi sejarah Islam lengkap adalah karya Imam Abu Ja'far Ath-Thabari yang berjudul Shahih Tarikh Ath-Thabari, yang berisikan rentetan riwayat yang mengandung sejarah penciptaan masa, alam, hingga berbagai peristiwa dan kisah para nabi serta para khalifah era sahabat, dinasti umaiyah dan Abbasiyah, serta lainnya.

 

Tarikh Ath-Thabari ini adalah salah satu kitab tarikh (sejarah) klasik yang amat populer di Dunia Islam. Kalangan sejarawan menganggap bahwa kitab yang aslinya berjudul Tarikh al-Rusul wa al-Muluk ini adalah kitab sejarah Islam yang paling lengkap dan paling tua. Ditulis oleh Imam Muhammad (Abu Ja'far) bin Jarir ath-Thabari (838 - 923 M), ulama asal Tabaristan (Persia).

 

Dalam edisi Indonesia ini sengaja kami pilihkan buku Shahih Tarikh Ath-Thabari yang telah diverifikasi mengenai validitas riwayat dan akurasi muatan sejarahnya, sehingga buku ini layak diberi judul Shahih Tarikh Ath-Thabari, sehingga dalam edisi ini pembaca hanya akan mendapatkan kisah sejarah yang benar, yang jauh dari rekayasa dan mitos. Faktanya, tidak sedikit riwayat sejarah yang dicantumkan oleh Imam Ath-Thabari tidak diseleksi secara ketat dan meyerahkan penyeleksiannya kepada para pembaca, yang tentunya akan menyulitkan pembaca awam.

Selain itu, dalam buku ini pembaca akan mendapatkan kisah atau peristiwa dalam versi lain yang disajikan oleh muhaqqiq (Muhammad bin Thahir Al Barzanji) yang beliau kutip dari Al Qur`an, hadits, dan kitab sejarah lainnya, yang oleh penulis diletakkan di catatan kaki, sementara oleh kami (editor) kami letakkan dalam isi dengan judul catatan muhaqqiq, guna memudahkan pembaca dalam mendapatkan kisah sejarah secara utuh dan lengkap dari ragam versi yang dikutip oleh muhaqiq.

 

*****

 

Kembali ke Buku Tafsir

 

 

   

Kembali ke Halaman Muka