CORDOVA Bookstore Online

Halaman Depan  | Hubungi Kami Artikel Islam  |  CARA PEMBELIAN T-SHIRT PALESTINA | KAMUS ISLAM | Ensiklopedia Muslim

 

PENULIS:

 

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Fida, 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Kathir al-Qurashi al-Busrawi, dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Ia seorang ulama dan pemikir besar Muslim, yang terkenal dengan karya tafsirnya yang monumental, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir.

Ibnu Katsir lahir pada 1301 M di Busra, Syria, dan wafat pada tahun 1372 di Damaskus (Syria). Ia pertama berguru pada Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, lalu kemudian pada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia juga mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di Syria, Jamaluddin al-Mizzi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya.

Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang paling banyak digunakan di Dunia Islam. Dalam menulis tafsir ini, Ibnu Katsir memiliki metode sendiri, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sendiri. Bila penafsiran ini tidak didapatkan, maka Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebab menurut Al-Qur'an, Nabi memang diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Qur'an. Namun, bila hadits ini juga tidak didapatkan, ia menafsirkannya dengan pendapat para sahabat, karena merekalah yang paling mengetahui konteks turunnya Al-Qur'an. Dan bila ini pun tidak diperoleh, maka ia gunakan pendapat dari para tabiin.

 

 

BUKU-BUKU KARYA

 

IBNU KATSIR

 

 

1. TAFSIR IBNU KATSIR   (Pustaka Imam Syafi'i) -  Edisi Lux dan Standard

2. SHAHIH TAFSIR IBNU KATSIR  (Pustaka Ibnu Katsir)

3. RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR  (Gema Insani);  Jilid 1 - 4

4. TAFSIR JUZ AMMA  (Pustaka Azzam)

5. KISAH PARA NABI   (Pustaka Azzam)

6. HURU HARA KIAMAT  (Pustaka Al-Kautsar)

 

Kembali ke KATALOG PENULIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kembali ke Katalog Penulis